Astera

Продуктите от серията Astera са разработени, за да отговорят максимално на изискванията на потребителите, като са следвани световните тенденции и препоръките на водещи стоматолози.


Astera е един от пазарните лидери години наред и въпреки високата конкуренция е запазила своите позиции. Сред българските производители Astera няма пряк конкурент. Основни конкуренти на марката са международните компании, на които Astera не отстъпва по качество и разнообразие на продуктовата гама.