Hipp

Непоколебимостта за постигане на най-висококачествените продукти, отношението за здравето и запазване на околната среда, са ключа за успеха на компанията. За повече от 50 години, Хипп живее съобразно своята философия и ръководен принцип – “Да произвеждаме здравословни висококачествени храни в хармония с природата” – във всяка една фаза на производството.
При Хипп, традициите и знаниятата за качеството на био суровините се предават от човек на човек, чрез използване на високи технологии и постоянен контрол. “За нас високото качество и чувството на отговорност за здравословно развитие на децата, са на първо място”, казва собственика на компанията д-р Клаус Хипп, който лично гарантира за продуктите на неговата компания.
Хипп разчита единствено на най-високите стандарти за производство на здравословни детски храни и постоянно ги утвърждава на пазара. Потребители свързват търговската марка Хипп с ценности, като доверие, здраве, качество и био земеделие.

1 2