LOVI

LOVI

Марката Lovi е създадена в отговор на променящите се нужди на родителите и развиващия се модел на родителите, който изисква все по-силната намеса на бащата и обединяване на активния начин на живот на родителите и отглеждането на дете. И бащите и работещите майки изискват висококачествени продукти, с които да нахранят своите деца.