Tiny Love

Tiny Love е утвърдена международна компания. Техните продукти са с международно признание, след като са получили няколко световните награди за иновациите и развитие. Разполагат с екип от експерти в развитието на играчките, които подкрепят растежа на бебето. Екипът им се състои от родители, които имат личен опит и познават нуждите на бебетата. Ето защо вярваме, че са най-подходящи, за да подкрепят новите семейства.

1 2